tillage1.jpgtillage2.jpg

Valná hromada 2020

Dne 10.1.2020 od 19:00 se konala volební valná hromada. Poprvé se konala v hasičské zbrojnici sboru. Průběh valné hromady řídil Jiří Novák.

Starosta p.Papež přednesl zprávu o činnosti sboru, p.Dub zprávu velitele, p.Růth zprávu o hospodaření a p.Martínek zprávu revizní komise.

Valné hromady se zúčastnil starosta města p.Hrdlička a zástupce krizového řízení města p.Kurek .

Byly předány dary k životnímu a služebnímu výročí členů.

Valná hromada schválila přijetí nového člena Tomáše Karla.

 

Kromě klasického programu letos proběhly volby výboru sboru.

Pro volby byla ustanovena návrhová komise ve složení Peter Salák, Václav Burgr a Alena Pavelková a mandátová komise ve složení Petr Pavelka, Miroslav Kohout a Jaroslav Pícha.

Na vlastní žádost nebyl do výboru navržen Václav Hruška. Děkujeme panu Hruškovi za odvedenou práci ve výboru sboru.

Nově byli do výboru navrženi Václav Burgr a Petr Pavelka.

 

Návrhová komise navrhla výbor v tomto složení:

Starosta: ing. Papež Josef

Jednatel: Bláha Pavel

Hospodář: ing. Růth František

Člen (velitel): Dub Richard

Člen (zástupce velitele): Kovář Zdeněk

Člen (strojník): Kohout Miroslav

Člen: Pícha Jaroslav ml.

Člen: Vítovec Josef

Člen: Novák Jiří

Člen: Burgr Václav

Člen: Pavelka Petr

 

Hlasování bylo veřejné a hlasovalo se o celém návrhu najednou.

Návrh byl jednohlasně přijat všemi přítomnými členy sboru.