tillage1.jpgtillage2.jpg

Valná hromada - 9.1.2015

Dne 9.1.2015 od 19:00 se konala valná hromada. Již tradičně v restauraci v areálu chovatelů.

Kromě klasického programu letos proběhly volby výboru sboru.

Pro volby byla ustanovena návrhová komise ve složení Salák Peter a Kovář Zdeněk  a volební komise ve složení Píchová Martina a Kohout Miroslav

Na vlastní žádost nebyla do výboru navržena Lenka Vokounová. Děkujeme Lence za odvedenou práci ve výboru sboru.

 

Návrhová komise navrhla výbor v tomto složení:

Starosta: ing. Papež Josef

Jednatel: Bláha Pavel

Hospodář: ing. Růth František

Člen (velitel): Dub Richard

Člen (zástupce velitele): Kovář Zdeněk

Člen (strojník): Kohout Miroslav

Člen: Pícha Jaroslav ml.

Člen: Vítovec Josef

Člen: Hruška Václav

Člen: Novák Jiří

 

Hlasování bylo veřejné a hlasovalo se o celém návrhu najednou.

Návrh byl jednohlasně přijat všemi 30 přítomnými členy sboru.