tillage1.jpgtillage2.jpg

Členská schůze

Dne 20.11.2015 se konala členská schůze s občerstvením. Hlavním tématem byla příprava výroční valné hromady a přijetí nové členky sboru. Přítomno bylo 22 členů.
Novou členkou sboru je Alena Pavelková.

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain