tillage1.jpgtillage2.jpg

Členská schůze

Dne 29.4.2016 se konala členská schůze. Hlavním tématem byla příprava sběru kovového odpadu. Dále byla probírána problematika neplnění základních povinností člena.
Jednou ze základních povinností je placení členských příspěvků. Členové se shodli na tom, že člen který déle než dva roky neplatí členské příspěvky a neúčastní se aktivit sboru, bude kontaktován pomocí kontaktů, které má sbor od člena k dispozici a bude upozorněn na nastalou situaci. Pokud nebude možno člena kontaktovat nebo nebude reagovat, bude mu automaticky ukončeno členství ve sboru.
Přítomno bylo 20 členů.

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde