tillage1.jpgtillage2.jpg

Valná hromada 2017

Dne 20.1.2017 od 19:00 se konala valná hromada za rok 2016. Již tradičně v restauraci v areálu chovatelů.
Starosta p.Papež přednesl zprávu o činnosti sboru, R.Dub zprávu velitele, F.Růth zprávu o hospodaření a P.Martínek zprávu revizní komise.

Vzhledem k tomu, že v roce 2016 uplynulo 80. let od založení sboru, seznámil p.Papež přítomné členy a hosty s historií sboru. 
Poté následovalo předání odměn u příležitosti životních a služebních výročí. V rámci diskuse vystoupili hosté z SDH Čejetice a p.Kurek z krizového řízení města Strakonice.
Pak již následovalo občerstvení a zábava pro členy a jejich partnery.

Valné hromady se zúčastnilo 25 ze 47 členů sboru.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich